Zorg

Onze (potentiële) klanten hebben te maken met langdurige, complexe problematiek. Ze hebben vaak onvoldoende inzicht in de ernst van hun situatie, trekken al jarenlang hun eigen plan en staan afwijzend tegenover hulpverleners. Vaak is er sprake van wanbetaling, sociale uitsluiting, verloedering en maatschappelijke achteruitgang. In veel gevallen zorgt deze situatie bovendien voor overlast in de samenleving.

Werkwijze

Stichting Onderdak verdeelt haar ondersteuning over twee fasen. In de eerste fase werken we aan de vertrouwensbasis die nodig is om in fase twee te starten met daadwerkelijke (gefinancierde) hulpverlening.

Fase 1: werken aan vertrouwen
Onze hulpverleners focussen in de eerste fase zo veel mogelijk op de mens en niet op de problemen. Die mens is vaak niet meer gewend om gehoord of gezien te worden. En wijst hulpverleners af, zoals hij of zij zich zelf afgewezen voelt. Die vicieuze cirkel kan doorbroken worden. We zetten daarvoor in op gelijkwaardig contact, van mens tot mens (aansluiting). En bieden een luisterend oor, ook buiten geplande afspraakmomenten om (presentie). Zo krijgt de klant langzaam maar zeker voldoende vertrouwen om daadwerkelijke hulp te aanvaarden.

Fase 2: start hulpverlening
Uit de vertrouwensrelatie met onze hulpverleners ontstaat de motivatie om nieuwe stappen te zetten. Pas dan gaat het gefinancierde traject van start. Ook in deze tweede fase zijn onze klanten leidend: zij bepalen de invulling en het tempo. Onze hulpverleners ondersteunen op maat en betrekken familie en vrienden zoveel mogelijk bij het proces. Waar nodig helpen we onze klanten in het contact met andere instanties. Stichting Onderdak zet alleen bemoeizorg in als dat echt noodzakelijk is. In dit ‘systeem’ rond de klant treedt de Stichting Onderdak op als casemanager. Zo werken we samen stap voor stap toe naar (gedeeltelijk) herstel.

Stichting Onderdak biedt zorg en woonvoorzieningen in Nederland en in Portugal.