Wonen

Mensen met complexe problemen missen vaak een plek waar ze zich veilig voelen en tot rust kunnen komen. Stichting Onderdak biedt hen binnen haar werkgebied snel onderdak. We werken daarvoor nauw samen met woonorganisatie Onder 1 Dak Beheer, die een groot aantal woningen en kamers beschikbaar heeft.

Woonbegeleiding

Onze bewoners krijgen bij voorkeur ambulante begeleiding. Deze vorm van hulpverlening past beter bij mensen die jarenlang zorgmijdend zijn geweest. Te veel of te dwingende begeleiding kan bij hen leiden tot hospitalisatie of terugval. De 24-uurs begeleiding wordt daarom alleen ingezet als daar een duidelijke indicatie voor is.

Voordelen voor de klant

  • Een veilige basis om tot rust te komen en te werken aan herstel
  • 24-uurs begeleiding waar nodig, ambulante begeleiding waar mogelijk
  • Lage huurprijs
  • Ook beschikbaar als tweedekans-huisvesting (inclusief begeleiding om herhaalde wanbetaling of overlast te voorkomen)

Voordelen voor de samenleving

  • Minder overlast
  • Snelle, makkelijke oplossingen bij (dreigende) problemen: veilig onderdak krijgt zo nodig voorrang op de bureaucratische papierwinkel
  • Stichting Onderdak staat garant voor de afdracht van de huurprijs

Stichting Onderdak biedt zorg en woonvoorzieningen in Nederland en in Portugal.