Systeemgericht

Onze klanten hebben te maken met complexe problematiek. Ze gedragen zich hierdoor anders dan de meeste mensen. De wereld om hen heen reageert op dat afwijkende gedrag. Onze klanten komen hierdoor steeds meer alleen te staan en drijven weg van het systeem dat groepen mensen als gezin, familie, vriendengroep, collega’s of (hulpverlenings)organisatie vormen. Onze klanten krijgen daardoor te maken met vereenzaming, verloedering en frustratie en kunnen gaan zorgen voor overlast.

Betere wisselwerking, meer grip

Stichting OnderDak helpt haar klanten om weer een systeem op te bouwen. We maken ons sterk voor een betere wisselwerking tussen onze klanten en de mensen en organisaties die belangrijk voor hen zijn. Bijvoorbeeld door het contact met familie te helpen herstellen of mee te gaan naar uitkeringsinstanties. Stap voor stap krijgt de klant zo meer grip op zijn situatie en meer geloof in (gedeeltelijk) herstel.