Presentiebenadering

Bij de presentiebenadering gaat het erom dat je er als hulpverlener bent voor de ander, dat je present bent. Niet het probleem staat centraal, maar de klant zelf. Die moet vóór alles zijn waardigheid terugkrijgen. Onze hulpverleners focussen in het begin dan ook vooral op het opbouwen van een onderlinge, gelijkwaardige relatie tussen zichzelf en de klant. Ze maken dat de klant zich als mens gehoord en gezien voelt. Daaruit ontstaat nieuw vertrouwen: de klant voelt zich volwaardig(er) en durft te geloven in een betere toekomst. Pas dan is de tijd rijp om problemen diepgaander te bespreken en te zoeken naar haalbare oplossingen