Over ons

Onze basis

Stichting Onderdak zoekt graag creatieve oplossing als de uitdagingen groot zijn. We doen dat vóór de klant en mét de klant, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. We overleggen veel, maar vergaderen weinig. Hindernissen en bureaucratie dagen ons uit om door te gaan, waar anderen moeten opgeven.

Ons team

Stichting Onderdak werkt met meerdere kleine teams. Onze medewerkers hebben verschillende achtergronden binnen de socio-maatschappelijke en psychiatrische hulpverlening. Ze vullen elkaar aan in kennis en kunde, en delen hun praktische, no-nonsense aanpak. Onze medewerkers staan voor elkaar klaar, zoals ze ook voor hun klanten klaar staan: informeel, betrokken en bereikbaar.

Samenwerking

Stichting Onderdak beschikt over een uitgebreid netwerk, dankzij jarenlange ervaring in het werkveld.

Korte lijnen met tal van specialisten

Artsen, (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, sociaalpedagogische therapeuten, opleidingsdeskundigen, ziekenhuizen, maatschappelijk opvang, cultureel werkers, managers bedrijfsvoering en deskundigen voor bewindvoering en budgetbeheer.

Korte lijnen met verschillende instanties

Gemeenten, politie, justitie, woningbouwverenigingen, thuiszorg, algemeen maatschappelijk werk, huisartsen, zorgkantoren, ziekenfondsen, gemeentelijk kredietbanken, GGZ, crisisdienst en andere hulpverleningsinstanties.

Werkgebied

Stichting Onderdak is werkzaam in de regio’s Arnhem en Nijmegen en in de Achterhoek. Verder zijn we actief in onder andere Deventer, Doesburg, Lingewaard, Lochem, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Wageningen, Zevenaar en Zutphen.

Met meerdere gemeenten zijn WMO-contracten afgesloten (uitgezonderd de Wet op de Jeugdhulpverlening).