Onderzoek & Kennisdeling

  • Wetenschappelijk onderzoek vroegsignalering Stichting Onderdak en VUmc
    Stichting Onderdak begeleidt mensen die al jarenlang aan de zijlijn staan en zich niet meer gezien of gehoord voelen. De stichting kiest voor deze zorgmijders een aanpak die aansluit bij de ambitie van het Landelijk Schakelteam Aanpak mensen met verward gedrag. Werkt de methode in de praktijk inderdaad beter dan die van andere, reguliere hulpverlenende instanties? De stichting heeft subsidie aangevraagd voor nader onderzoek, samen met het VUmc. Lees verder.
  • Kennisdeling
    Stichting Onderdak heeft een geheel eigen visie op de begeleiding van mensen met complexe problematiek. Wij baseren onze visie en werkwijze op evidence based onderzoek van bijvoorbeeld Judith Wolf, Doortje Kal en Andries Baart. Daarnaast voerden we zelf onderzoek uit (Match en Mismatch tussen klant en hulpverlener, Karin Jensen, 2015) en kunnen we bogen op jarenlange ervaring met mooie resultaten.

    Interesse in het onderwerp? Wij verzorgen graag een presentatie of seminar. We deelden onze kennis al eerder met een aantal gemeenten, politie en hulpverlenende instanties.