Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u als klant niet tevreden bent over de zorg of ondersteuning die u ontvangt. Ook kan het gebeuren dat zich iets voordoet waar u niet tevreden over bent en dit wilt bespreken of hier een melding van wilt maken.

Een klacht of uiting van ongenoegen kunt u via het onderstaande klachtenformulier bij Stichting OnderDak indienen bij onze klachtenfunctionaris Lucia Stortelder via lucia@stichtingonderdak.org

Na het indienen van uw klacht of uiting van ongenoegen neemt onze klachtenfunctionaris spoedig met u contact op.

Stichting Onderdak beschikt over een stappenplan klachten klanten. Een nieuwe klant in zorg krijgt deze als folder overhandigd. Daarnaast beschikt Stichting OnderDak over een klachtenreglement.

Wilt u meer informatie over de klachtenroute? Klik dan hier.
Wilt u een klacht indienen? U kunt het formulier hier downloaden.
Wilt u meer lezen over het klachtenreglement? Dat kan hier.
Ook voor externen hebben we een reglement. Klik hier voor meer informatie.

De klachtenfunctionaris stelt halfjaarlijks een klachtenverslag op. Deze worden hier gepubliceerd. Klik hier voor het klachtenverslag januari – juni 2020.