Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u als klant niet tevreden bent over de zorg of ondersteuning die u ontvangt. Ook kan het gebeuren dat zich iets voordoet waar u niet tevreden over bent en dit wilt bespreken of hier een melding van wilt maken.

Een klacht of uiting van ongenoegen kunt u via het onderstaande klachtenformulier bij Stichting OnderDak indienen via lucia@stichtingonderdak.org

Na het indienen van uw klacht of uiting van ongenoegen neemt onze klachtenfunctionaris spoedig met u contact op.

Stichting Onderdak beschikt over een stappenplan klachten klanten. Een nieuwe klant in zorg krijgt deze als folder overhandigd. Daarnaast beschikt Stichting OnderDak over een klachtenreglement.

Wilt u meer informatie over de klachtenroute? Klik dan hier.
Wilt u een klacht indienen? U kunt het formulier hier downloaden.
Wilt u meer lezen over het klachtenreglement? Dat kan hier.
Ook voor externen hebben we een reglement. Klik hier voor meer informatie.