Justitie

Stichting OnderDak begeleidt ook forensische klanten. In de meeste gevallen worden zij (indirect) aangemeld door Justitie. Het gaat dan om mensen die een straf hebben gehad of op proefverlof zijn. Om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan, worden ze begeleid naar resocialisatie en rehabilitatie. Deze preventieve hulp voorkomt (zoveel mogelijk) dat gestraften terugvallen in oud gedrag of afglijden naar een onwenselijke situatie. Vanzelfsprekend is ook voor deze groep mensen maatwerk van het allergrootste belang.

Onze aanpak

Stichting OnderDak maakt zich hard voor respectvolle, kwalitatieve begeleiding van mensen in een lastige of risicovolle situatie. We werken systeemgericht en outreachend. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar de persoon zelf, maar ook naar de mensen en instanties om hem of haar heen. We nemen bovendien geen afwachtende houding aan, maar zoeken actief het contact met de mensen op. Net als bij onze andere klanten stellen we ons bij deze doelgroep toegankelijk, flexibel en pragmatisch op. We zorgen dat we aanwezig zijn in woord en daad en zoeken naar creatieve oplossingen als de standaard wegen niet passend zijn.

Speerpunten

Persoonlijk traject

Klanten die door een organisatie worden aangemeld, gaan een persoonlijk traject in. Dit traject wordt samen met de toezichthouder (reclasseringbureau) uitgestippeld. Alle betrokken partijen communiceren via korte lijnen met elkaar.

Stichting Onderdak is IFZO-gecertificeerd en behoort daarmee tot de gecontracteerde zorgaanbieders voor forensische zorg. Wij bieden ambulante zorg en verblijfszorg voor alle forensische zorgtitels.