Bewindvoering

Een bewindvoerder wordt door de rechtbank benoemd en behartigt uitsluitend iemands financiƫle belangen. De bewindvoerder beheert alle geld en goederen die onder bewind zijn gesteld en voert er de administratie over. Stichting OnderDak verplicht haar klanten niet om de hulp van een bewindvoerder of curator te accepteren, maar kan wel een dringend advies geven.

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder moet ervoor zorgen dat de inkomsten van degene die onder bewind staat worden gebruikt voor zijn verzorging. Daarnaast regelt de bewindvoerder de financiƫn. Hieronder valt de belastingaangifte, maar ook aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget. Kort na zijn benoeming maakt de bewindvoerder een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen en stuurt deze lijst naar de rechtbank. Hij zorgt ervoor dat de bewindvoering en zijn naam worden vermeld bij alle goederen die in een openbaar register zijn opgenomen, zoals een huis in het Kadaster.

Beschikken over geld en/of goederen

Wanneer degene die onder bewind staat over zijn geld en/of goederen wil beschikken, kan dat alleen met toestemming van de bewindvoerder. Geeft de bewindvoerder deze toestemming niet, dan kan de kantonrechter vervangende toestemming geven. Wanneer de bewindvoerder over onder bewind staande geld of goederen moet beschikken, moet hij daarvoor toestemming hebben van de onderbewindgestelde klant. Dit geldt ook voor het afsluiten van een lening door de bewindvoerder of een schikking met een schuldeiser. Wil of kan de klant geen toestemming verlenen, dan kan de bewindvoerder de kantonrechter om toestemming vragen. De kantonrechter kan voor terugkerende kosten eenmalig toestemming geven.

Hoogstpersoonlijke rechtshandelingen

De bewindvoerder mag geen hoogstpersoonlijke rechtshandelingen verrichten voor de onderbewindgestelde. Daaronder vallen bijvoorbeeld: een testament maken of wijzigen, een kind erkennen of een schriftelijke wilsverklaring afgeven waarbij de toestemming voor medische handelingen wordt geweigerd.

Beloning bewindvoerder

De bewindvoerder heeft recht op een jaarlijkse beloning van vijf procent van de netto opbrengst van alles wat onder het bewind valt. Vaak is er onvoldoende vermogen om de bewindvoerder te betalen. In dat geval wordt een beroep gedaan op de woongemeente van de klant door aanvragen van bijzondere bijstand.

Meer informatie

Kijk op www.rechtspraak.nl voor meer informatie over bewind, mentorschap en curatoren.