Aanmelden conferentie

Hartelijk dank voor uw interesse in de conferentie die wij op 27 november 2018 organiseren.

Uw aanmelding zien wij graag tegemoet via aysun@stichtingonderdak.org

AANMELDING EN KOSTEN
U kunt zich tot 1 november 2018 aanmelden voor de conferentie via bovenstaand aanmeldformulier. U krijgt daarna bericht over de betaling van de inschrijfkosten à € 19,82.

PROGRAMMA
14:30 Ontvangst

15:00 Opening door dagvoorzitter Willem Draaisma, directeur van Participe Advies en ‘welzijnswerker in hart en nieren’

15:05 De blik van hulpverleners op zorgmijdende klanten Jan Zandijk, kaderlid Stichting Presentie en voorvechter van de presentiebenadering

15:20 Vroegsignalering en eerste hulp aan zorgmijdende mensen met verward gedrag in het Arnhemse.
Dr. Bauke Koekkoek, lector Psychiatrische Zorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

15:35 De houdbaarheid van zorg voor zorgmijdende mensen
Dr. Gert Schout, hoofdonderzoeker en projectleider BOPZ bij VUmc

15:50 De man in het bushokje: tweegesprek tussen Arnoldus en hulpverlener Gerard

16:00 Pauze

16.15 Interactieve sessie tussen deelnemers en sprekers

17:00 Afronding en drankje in het theatercafé

De invulling van het programma is gebaseerd op de onderzoeksrapporten ‘O verlorene, waar zijt gij? Vroegsignalering en eerste hulp aan kwetsbare daklozen’ (LESI, dr. Ariënne van Staveren) en ‘Match en mismatch’ over de zorg aan mensen met forensisch-psychiatrische problematiek (Karin Jensen).

WANNEER & WAAR
• Dinsdag 27 november 2018 van 14.30 – 18.00 uur.
• Posttheater, Rosendaalsestraat 27 Arnhem, bij station Arnhem Velperpoort en P-gelegenheid.

BESTELLEN ONDERZOEKSRAPPORTEN
Stichting OnderDak brengt de onderzoeksrapportages ‘O verlorene, waar zijt gij? Vroegsignalering en eerste hulp aan kwetsbare daklozen’ (LESI, dr. Ariënne van Staveren) en ‘Match en mismatch’ over de zorg aan mensen met forensisch-psychiatrische problematiek (Karin Jensen) in één band uit. U kunt ze bestellen door betaling van € 19,82 op rekening NL35INGB0006160830 van Stichting OnderDak onder vermelding van rapporten conferentie 27.11.2018.