Hoe te kwartiermaken, een uitstekend uitgangspunt

De presentiebenadering binnen Stichting OnderDak is een groot goed. Hoe kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat dit niet gaat vervagen en dat de ambulant begeleiding deze methodiek niet alleen als hulpmiddel gebruikt, maar zich ook hieraan conformeert.

Als mensen zelf geen zorg vragen of dit niet willen of kunnen accepteren, kan bemoeizorg een oplossing zijn. Hierbij proberen verschillende partijen hulp te bieden aan zorgmijders: mensen die geen zorg of hulp accepteren, terwijl ze dit wel nodig hebben. Zij hebben dan vaak (psychische) problemen op verschillende vlakken die ze zelf niet kunnen oplossen. Zij vragen bijvoorbeeld niet altijd om hulp nadat hun stabiele basis is ingestort. Of ze durven bijvoorbeeld niet naar buiten omdat ze bang zijn, maar willen dit niet laten merken. Voor de reguliere hulpverlening kan dit een grote uitdaging zijn, want zij kunnen dan niet de hulp bieden die nodig is.

Als je zelf geen zorg nodig hebt, is het misschien lastig voor te stellen hoe moeilijk het kan zijn om afhankelijk te zijn van zorg van anderen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom sommigen, waaronder vaak mensen met een psychiatrische achtergrond, geen ondersteuning willen ontvangen. Probeer je in te leven in de zorgmijder. Waarom wil hij of zij geen hulp? Onze klanten hebben vele hulpverleningstrajecten doorlopen die ze niet hebben ervaren als goede zorg, waardoor ze wantrouwend tegenover de hulpverlening staan.

Het kan te maken hebben met angst of schaamte, maar het is ook mogelijk dat iemand zijn eigen probleem nog niet inziet. In het geval van een verslaving willen mensen vaak niet geholpen worden, omdat ze niet van de verslaving af willen of de ernst ervan niet inzien. Bij deze groep mensen kan ook meespelen dat ze hun zelfstandigheid niet willen opgeven. Kortom: Er kunnen veel verschillende redenen zijn waarom mensen hulp niet accepteren.

Probeer een gesprek aan te knopen met de persoon die zorg behoeft. Waarom wil diegene geen hulp? Als ze zich bijvoorbeeld schamen, kun je dit met praten proberen weg te nemen.

Als de hulpbehoevende nog steeds hulp weigert nadat je een of meerdere gesprekken hebt aangeknoopt, is het wellicht tijd om bemoeizorg via onze kwartiermakers van Stichting OnderDak in te schakelen. Deze zorg wordt verleend door een ervaren multidisciplinair team die laagdrempelig insteken. Zij proberen de drempel voor hulpvraag te verlagen voor de zorgmijder. Ze brengen in kaart wat het probleem is en welke ondersteuning iemand nodig heeft. Daarna verwijzen ze de persoon naar een geschikte hulpinstantie

Mensen die zorg mijden, willen vaak hun zelfstandigheid niet inleveren. Als je dit weet, kun je tactisch deze angst proberen weg te nemen. De presentiebenadering kan je hierbij helpen.

Een voorbeeld is Ben Dakloos.
Zijn naam zegt genoeg, het verhaal is indrukwekkend en onalledaags.

Lees het artikel, en laat je inspireren!