IFZO-certificering voor Stichting Onderdak

Stichting OnderDak ontving op 18 december de IFZO-certificering. Dit betekent dat we nu een gecontracteerde zorgaanbieder zijn van forensische zorg en voldoen aan de eisen die het ministerie van Justitie en Veiligheid daarvoor stelt. De certificering geldt voor de ambulante begeleiding én de verblijfszorg die Stichting OnderDak biedt. Wim van Breukelen, coördinator forensische en psychiatrische begeleiding, vertelt wat de certificering voor ons betekent.

‘Wij werken al langer met en voor forensische klanten, maar met de IFZO-certificering is het veel makkelijker om klanten bij ons aan te bieden en ze dus snel te helpen. Laat ik uitleggen hoe dat zit: Stichting OnderDak is in deze regio een van de weinige zorgaanbieders van ambulante zorg én verblijfszorg. Juist die combinatie is aantrekkelijk voor de begeleiding van mensen die een straf hebben uitgezeten en van tbs-gestelden die in de resocialisatiefase zitten.

De meeste andere organisaties bieden of het een, of het ander en passen dus niet in het plaatje van justitie. Daar komt bij dat veel zorgaanbieders huiverig zijn om forensische klanten te begeleiden. Het is een speciale tak van sport, omdat je te maken hebt met de specifieke uitdagingen van een strafrechtelijk kader – in ons geval gaat het om alle forensische zorgtitels. Deze mensen zijn lastiger te plaatsen en uitdagender om te begeleiden.

En juist daarom koos Stichting OnderDak ervoor. Wij maken ons al jaren sterk voor mensen die aan of over het randje van de samenleving hun leven leiden. Dat zijn zorgmijders met complexe problematiek, maar dus ook (ex-)gedetineerden. Onze doorverwijzers weten dat. Zij wisten ons daarom ook al vóór de IFZO-certificering te vinden voor de begeleiding van forensische klanten. Maar we ondervonden samen hobbels rondom de financiering en wettelijke voorschriften. En hobbels, dat weten we allemaal, zorgen voor vertraging.

Nu Stichting Onderdak gecertificeerd is, kan direct een beroep worden gedaan op het geldpotje voor forensische zorg én is er geen extra tussenkomst van een rechter nodig om toestemming te geven voor de begeleiding door Stichting Onderdak. We zijn dus trots op de certificering, maar verheugen ons vooral op snellere zorg op de juiste plek!’