Homepage

Meld u nu aan voor de conferentie die door Stichting Onderdak wordt georganiseerd op 27 november a.s. in het Posttheater Arnhem.

We ‘kennen’ ze allemaal: mensen die hulp nodig hebben, maar weigeren om geholpen te worden. Reguliere welzijnsorganisaties sturen hen weg, als deze mensen niet al zelf de deur uit zijn gelopen. Met hun problemen achter zich aan verdwijnen ze in de massa. Niemand die ze ziet, niemand die ze helpt, niemand die merkt dat ze de grip nog meer verliezen. Tot ze zich ‘ineens’ ontpoppen tot verward persoon of overlastgever die de samenleving in rep en roer brengt. Wat doen we daaraan? U kunt zich tot 1 november 2018 aanmelden voor de conferentie.

De inschrijfkosten voor deze conferentie zijn € 19,82. Na aanmelding ontvangt u hier verdere informatie over. Lees meer.


Stichting OnderDak biedt woon- en zorgvoorzieningen aan mensen die sociaal-maatschappelijk ernstig in de knel zitten. Jarenlange, complexe problematiek maakt dat zij de stap naar de reguliere hulpverlening niet (opnieuw) kunnen of willen zetten. We begeleiden ook klanten die verwezen zijn door de forensische psychiatrie en vanuit justitie.

Aanpak

Een groot deel van de mensen binnen onze doelgroep is zorgmijdend. Ze zijn ‘klaar met de hulpverlening’. Om hen toch te bereiken, werken wij met een niet-alledaagse aanpak. Vóór de start van de daadwerkelijke (gefinancierde) hulpverlening investeren we tijd en aandacht om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Pas dan motiveren we stap voor stap richting het officiële traject.

Speerpunten:

Waar

Stichting OnderDak heeft in verschillende steden in Gelderland 24-uurs woon- en zorgvoorzieningen. Ze staan onder andere in de regio’s Arnhem en Nijmegen en in de Achterhoek. Verder zijn we actief in Deventer, Doesburg, Lingewaard, Lochem, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Wageningen, Zevenaar en Zutphen.