Homepage

Stichting OnderDak biedt ondersteunende begeleiding aan mensen die sociaal-maatschappelijk ernstig in de knel zitten. Jarenlange, complexe problematiek maakt dat zij de stap naar de reguliere hulpverlening niet (opnieuw) kunnen of willen zetten. Ons doel is om onze cliënten (weer) zoveel mogelijk zelfstandig te laten worden in de maatschappij. Daarbij ondersteunen we waar dat nodig is. We werken vanuit verschillende indicaties, zoals een jeugdwet indicatie, WMO of WLZ indicatie, PGB of Zorg in Natura.

Aanpak

Een groot deel van de mensen binnen onze doelgroep is zorgmijdend. Ze zijn ‘klaar met de hulpverlening’. Om hen toch te bereiken, werken wij met een niet-alledaagse aanpak. Vóór de start van de daadwerkelijke (gefinancierde) hulpverlening investeren we tijd en aandacht om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Pas dan motiveren we stap voor stap richting het officiële traject.

Speerpunten:

Waar

Stichting OnderDak verricht in verschillende steden in Gelderland 24-uurs begeleiding. Ze staan onder andere in de regio’s Arnhem, Nijmegen en in de Achterhoek. Verder zijn we actief in Deventer, Doesburg, Lingewaard, Lochem, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Wageningen, Zevenaar en Zutphen.